Глобално Образование

Ние веруваме дека образованието треба да има глобален дострел и затоа сме подготвени за светот.