Интелектуален Развој

Посебно внимание посветуваме на Вашиот интелектуален развој. Имаме специјални програми само за да го развиеме интелектот кај децата.